svimmel5Epley’s manøvre for krystallsyken i bakre buegang

Hvis du har fått diagnosen krystallsyken vil du mest sannsynlig behandles med en hodemanøvre. Det finnes forskjellige manøvrer og hvilken som brukes kommer an på i hvilken del av balanseorganet krystallerne befinner seg. Den vanligste manøver kalles Epley’s manøvre, og i store metastudier har denne vist seg å være en sikker og effektiv metode for å bli kvitt krystallerne.

Link til studien her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003162.pub3/abstract;jsessionid=96ADB282DC52793AFD0BFFFDDFAAA353.f03t01

Vestibular rehabilitering for ensidig dysfunksjon av balanseorganet

I et metastudie fra 2015 konkluderes det at det er moderate til sterke bevis for at vestibular rehabilitering er en sikker og effektiv metode for å minske svimmelhet og ledsagende symptomer hos pasienter med ensidig dysfunksjon av balanseorganet.

Link til studien her:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005397.pub4/full