svimmel1Svimmelhet er en subjektiv følelse av at ting går rundt eller gynger – av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Det skyldes ofte at signalene vi mottar fra syn og balanseorganet ikke stemmer overens eller er uvante. Det er sjelden et tegn på alvorlig sykdom, men kan oppleves som svært plagsomt og skremmende.

Svimmelhet kan være en normal reaksjon på en unormal situasjon og er ofte i disse tilfellene kortvarig. Den kan skyldes uvante bevegelser, situasjoner, usikkerhet, tretthet eller annet. Du vet selv hvorfor svimmelheter kommer og den utgjør ikke et problem for deg.

Andre ganger er svimmelheten en unormal reaksjon i en normal situasjon. Det kan f.eks. være at du blir kraftig svimmel helt plutselig, eller at du gradvis utvikler mer svimmelhet og balanseproblemer over tid. Ved den siste type svimmelhet bør du kontakte helsepersonell med kompetanse i undersøkelse og utredning av svimmelhet.