svimmel2Balanse- og det vestibulære systemet er komplekst. Balanseorganene samspiller med mange andre deler for at vi skal klare å opprettholde balanse. Signaler fra øyne, sanseceller i hud, muskler og ledd, og balanseorganene sendes til lillehjernen for bearbeidelse, før signalene videresendes til hjernen. Deretter går signalene ut igjen til kroppen og alt dette skjer automatisk til vanlig. Når det oppstår en asymmetri i mengden signaler som blir sendt til hjernen, enten for mye eller for lite, blir du svimmel. Hjernen reagerer med ulike ubehagelige symptomer avhengig av hvorfor signalene er endret.

En svimmelhetsutredning består av en anamnese (sykehistorie) og flere forskjellige undersøkelser innenfor nervesystemet og balansesystemet med og uten spesialutstyr som videobriller. Undersøkelser av øyebevegelsene er særlig viktig for å avdekke sykdommer i det indre øret og i balanseorganet.

Ved behov vil pasienten henvises til billedundersøkelser eller øre-nese-hals spesialist. Ved langvarig svimmelhet kan det være behov for opptrening av balanseorganet, såkalt vestibular rehabilitering. Da vil pasienten få forskjellige hjemmeøvelser som utfordrer øyebevegelsene, nakkebevegelser, balanse og koordinasjon samtidig.

På NEMUS Lillestrøm har kiropraktor Lovisa Klingenberg tatt videreutdanning innenfor utredning og diagnostisering av svimmelhet, og hun vil på klinikken gjøre en grundig undersøkelse ved akutte og langvarige svimmelhetsplager.