svimmel4Vestibular rehabilitering er øvelser som er laget for å redusere svimmelhet og ustøhet og forbedre den generelle fysiske kapasiteten i daglige aktiviteter. Hovedpoenget med treningen er å lære seg å bevege hode og kropp i en naturlig og avslappet måte på tross av svimmelheten. Øvelser med øyefokusering, øyebevegelser, balanse, gangmønster og koordinasjon kan være aktuelle. Å gå lengere turer i ulendt terreng er også en god måte å trene balansesystemet på.

En viktig del av treningen er å provosere svimmelheten, da målet er å redusere svimmelheten gjennom gjentatt eksponering av aktiviteter eller bevegelser som utløser den. Forbigående forverrelse av symptomene er derfor vanlig, men med regelmessig og konsekvent innsats bør symptomene stadig reduseres, noe som betyr at daglige aktiviteter gradvis vil bli lettere å gjennomføre.

Over tid kan også intensiteten av svimmelheten avta fordi hjernen lærer seg å ignorere de unormale signalene som skaper svimmelheten. Dette kalles sentral kompensasjon, og betyr at hjernen tar i bruk andre sanser som synet, sanseseller i muskler, hud og ledd eller balanseorganet på motsatt side, for å kompensere for den reduserte funksjonen. Denne kompensasjon skjer raskere ved vestibular rehabilitering.